loading

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FIGYELEM!

Éljen a lehetőséggel és lendítse fel vállalkozását!

A legkedvezőbb hitellehetőség fix 2,5% kamatra!

Felkeltettük figyelmét? Klikkeljen ide! 

 
Mint az bizonyára Ön előtt is ismert, a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) folytatja Növekedési Hitelprogramját (továbbiakban: NHP-2) melynek keretében a program előírásainak megfelelően kedvezményes kishaszon-gépjármű finanszírozást nyújtunk a program feltételeinek megfelelő KKV ügyfeleknek. A program keretében a kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) kedvezményes kamatozású hitelben részesülhetnek, melyet beruházási céllal beszerzett kishaszon-gépjárművek megvásárlásának finanszírozására használhatnak. A program első szakaszához hasonlóan az NHP-2-ben is azon vállalkozások részesülhetnek kedvezményes hitelben, amelyek a 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV törvény) alapján KKV-nak minősülnek.Termékfeltételek:


Finanszírozható gépjárművek:Kishaszon gépjárművek (VTSZ: 8704), bekerülési kor maximuma 5 év 
Minimális önerő:20% a bruttó vételár százalékában kifejezve 
Minimális hitelösszeg:3 millió forint 
Maximális hitelösszeg:500 millió forint 
Futamidő:24 – 60 hónap 
Devizanem:HUF 
Ügyleti kamatláb:FIX 2,5% 
Fizetési ütemezés:Havi egyenletes (annuitásos) díjfizetés, ÁFA visszaforgatás lehetséges 
Díjfizetés módja:Csoportos beszedési megbízás, vagy átutalás 
Állapotfelmérés díja:Minden esetben az ügyfél fizeti 
Importszűrés díja:Minden esetben az ügyfél fizeti 
Biztosíás:Kötelező a Merkantil Bankra engedményezett teljeskörű CASCO biztosítás, vagy Integrált CASCO biztosítás az ODT rendszerből 
Kölcsön folyósítása:Egyösszegű 
Törlesztő-részletek esedékessége:Az első esedékesség minden esetben a folyósítás + 30. napra esik 
Előtörlesztés:A hitel bármikor – részben, vagy egészben díjmentesen előtörleszthető 
Átütemezés, átstrukturálás: Az NHP-2 keretében nem lehetséges 
Kizárások:
  • személygépjárművek
  • csekkes fizetési mód
  • „visszhitel” konstrukció
  • az NHP-2 feltételeinek nem megfelelő ügyfelek


Ügyfélkör

Az NHP keretében finanszírozható ügyfelek közé tartoznak a KKV törvény értelmében a középkis- és mikro vállalatok, valamint az egyéni vállalkozók (ide nem értve az őstermelőket).

A programból kizárásra kerültek a pénzügyi vállalkozások, valamint az olyan vállalat, amelyben az állam, vagy az önkormányzat közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – együttesen, vagy külön-külön meghaladja a 25%-ot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a KKV törvény szerint a finanszírozást igénylő vállalkozásnak kapcsolódó- és partnervállalkozásaival összevontan kell KKV-nak minősülnie.

Nem finanszírozhatóak a KKV közvetlen, vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól és mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai között történő vásárlások és követelések, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások. További elvárás a programban résztvevő KKV-kkal szemben, hogy az alapítás vagy a többségi tulajdonosi kör változásának legutolsó dátuma nem lehet 2013. augusztus 31. utáni.

Adóstárs ebben a termékben nem engedélyezett!


Hitelgarancia kizárásai

Hitelgarancia csak olyan ügyfél esetében köthető, amely eleget tesz az Új Széchenyi Hitelgarancia Program (www.mvzrt.hu) feltételeiknek, melynek leglényegesebb elemeit az alábbiakban kiemeltük.

Ennek értelmében kizárásra kerülnek:

  • taxis vállalkozások
  • mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozók
  • olyan vállalkozások, amelyek utolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki
  • kishaszon-gépjármű és kisbusz / busz vásárlása áru- vagy személyszállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében
  • azon vállalkozások, melyek az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során az Európai Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesültek, illetve részesülnének de minimis támogatásban
  • export tevékenységet végző vállalkozások


A fenti kritériumoknak megfelelő vállalkozások esetében nem köthető hitelgarancia, így azok csak termékben meghatározott hitelgarancia nélküli minimális önerő megfizetése (lásd: Termékfeltételek) mellett részesülhetnek kedvezményes hitelben, amennyiben az NHP-2 feltételeinek is eleget tesznek.További tájékoztatásért keresse értékesítésőinket:

 

Rudas Péter
Vezető értékesítő
Telefon: +36 30 506 3050 

Simon Lajos
Értékesítő
Telefon: +36 30 506 3024

Ugrás az oldal tetejére